[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Om du har en träningskort med kortlås (åldersgräns och extra kostnad tillkommer) så kan du komma in i lokalerna och träna alla dagar i veckan, 05.00 – 24.00. Detta är tiderna då larmet startas, du måste alltså vara ute ur lokalerna senast 23.45 respektive inte gå in i lokalerna före 05.05. Om larmet går kommer automatiskt väktare till platsen. 
Utryckningsavgiften för väktaren debiteras dig som utlöst larmet.

Ansvar för kortlås
Som medlem i Atletklubben Sjöbo Kraftverk, här nedan kallat ASK,
förbinder jag mig att följa nedan stående regler angående kortlåssystemet:

Kortet är personligt och får ej överlåtas eller lånas ut.

• Det är ej tillåtet att medtaga andra personer till träningslokalen som inte har kortlås
  (undantag är förälder som kan ta med sina barn mellan 10 – 15 år under förutsättning
   att de löst träningskort).

• Kortinnehavare har ansvar för material och lokal, om inte en instruktör är närvarande,
  när man vistas i träningslokalen. Skulle något ha inträffat när vederbörande kommer till
  träningslokalen eller inträffat när man befinner sig i träningslokalen skall detta omedelbart
  anmälas till personalen eller styrelsen för ASK.

• Missbrukas kortlåset dvs. att man inte följer ovanstående regler har samtliga instruktörer
  och styrelsen för ASK rätt att dra in kortet med omedelbar verkan.

• Skulle kortet dras in kommer styrelsen att behandla ärendet och bestämma hur länge
  vederbörande ska förvägras att använda sitt kort.


Betalt kortlås likställs med att medlemmen godkänner ovanstående villkor!