Vi på Atletklubben Sjöbo Kraftverk vill främja en sund träning och en hälsosam livsstil.

Det kan vara svårt att se när träningen och/eller kosten inte längre är hälsosam och det egna beteendet leder till fysisk och/eller psykisk sjukdom. Att tänka för mycket på kropp och mat och vilja ha ständig kontroll över vad man äter för att inte gå upp i vikt eller för att bygga muskler snabbt, kan vara tecken på ätstörningar.

Om vi upplever att en medlem ser underviktig ut, eller missbrukar träningen, kommer vi att påtala detta och hänvisa till lämplig instans för utredning och behandling. För att kunna bli av med sina ätstörningar är det viktigt att de grundläggande problemen behandlas.

Om medlemmen inte godtar detta och missbruket fortgår kan vi komma att kräva ett intygfrån läkare att det inte föreligger någon ätstörning. Medlemmen stängs i sådana fall av från vidare träning i väntan på intyg. Trots en friskrivning från läkare förbehåller vi oss rätten att stänga av medlemmen om dennes träningsbeteende bedöms som ohälsosamt.

Åtgärder

Åtgärd 1: Vi är uppmärksamma på och försöker lära känna våra medlemmar. Vi granskar även passeringsstatistiken för att bekräfta misstankar om att en medlem tränar ohälsosamt mycket.

Vi tar kontakt med berörd medlem och hänvisar till rätt instans för att få råd och stöd. I varje reception finns skriftlig information till stödgrupper eller mottagningar som arbetar med ätstörningar.

Åtgärd 2: Vi erbjuder hjälp med att kontrollera träningen. Om personen som lider av ätstörningen inte lyssnar till våra råd och träningen anses vara farligt ohälsosam stänger vi av medlemmen.

För att få börja träna igen kräver vi ett friskintyg från läkare som styrker att någon ätstörning inte föreligger.

Åtgärd 3: När åtgärd 1 och 2 inte räcker till söker vi de råd vi behöver hos våra etablerade kontakter för att kunna agera på ett ansvarsfullt och riktigt sätt. Atletklubben Sjöbo Kraftverk ska fungera som ett stöd men det är medlemmens eget ansvar att vidta åtgärder för tillfrisknande.