Magnesiumpolicy

Syftet med policyn är att införa rutiner för användning av magnesium på Kraftverket. Detta för att kunna garantera en ren och trivsam träningsmiljö för alla våra medlemmar.

Magnesium är ENDAST tillåtet att använda på fria ytan vid riggen och lyftblocken.

Om medlem använder magnesium vid träning är det upp till denna att städa rent efter sig när träningen är klar.

Om medlemmen inte följer vår policy kommer vi att utdela en varning. Efter två varningar kommer vi att dra in medlemmens träningskort utan ersättning av innestående medel.

Om medlemmen vill fortsätta träna får nytt träningskort lösas.