Om du har ett giltigt träningskort kan du träna alla dagar i veckan, 05.00 – 24.00. 
Detta är tiderna då larmet startas, du måste alltså vara ute ur lokalerna senast 23.45 respektive inte gå in i lokalerna före 05.05. Om larmet går kommer automatiskt väktare till platsen. 
Utryckningsavgiften för väktaren debiteras dig som utlöst larmet.

Regler

Som medlem i Atletklubben Sjöbo Kraftverk, här nedan kallat ASK, förbinder jag mig att följa nedan stående regler angående träning i vår lokal:

  • Taggen är personlig och får ej överlåtas utan medgivande från ASK eller lånas ut.
  • Det är ej tillåtet att släppa in andra personer till träningslokalen som inte har giltigt träningskort.
  • Innehavare har ansvar för material och lokal, om inte en instruktör är närvarande, när man vistas i träningslokalen. Skulle något ha inträffat när vederbörande kommer till träningslokalen eller inträffat när man befinner sig i träningslokalen skall detta omedelbart anmälas till personalen eller styrelsen för ASK.
  • Missbrukas taggen dvs. att man inte följer ovanstående regler har samtliga instruktörer och styrelsen för ASK rätt att dra in taggen med omedelbar verkan.
  • Skulle taggen dras in kommer styrelsen att behandla ärendet och bestämma hur länge vederbörande ska förvägras att använda sitt kort.


Löst träningskort  likställs med att medlemmen godkänner ovanstående villkor!