Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ANTIDOPNINGARBETE

Som info till alla medlemmar vill vi meddela att KRAFTVERKET  fortsätter arbeta aktivt för ren idrott och träning. 
Förutom Riksidrottsförbundets oannonserade tester, satsar föreningen ca 50.000 kr varje år på 
inköpta tester 
som genomförs av Skåneidrotten vid ett antal olika tillfällen under året.

Om någon medlem testas positivt blir denne automatiskt avstängd i 2 år från all träning i föreningar anslutna
till Riksidrottsförbundet.

Detta innebär också att om DU nyttjar någon form av dopingklassade medel, är DU inte välkommen att träna hos oss.

Vi vill även uppmana alla medlemmar att kontakta styrelsen eller polisen (114114) om ni misstänker någon form av fusk 
med dopingpreparat.

Välkomna till oss för ett rent och sunt tränande!

Styrelsen

Dopingansvar

I min egenskap av medlem/funktionär i Atletklubben Sjöbo Kraftverk här kallad ASK,
förbinder jag mig att följa nedan av klubbens villkor.

1.    Jag skall avhålla mig från all hantering med bruk av dopingmedel.

2.    Jag skall stödja klubben i dess kamp mot doping

3.    Jag skall ställa upp på dopingkontroll när jag blir kallad till sådan.
       Jag är medveten om att jag kan bestraffas enligt punkt 4, om jag
       underlåter att inställa mig till beordrad dopingkontroll.

4.    Om jag testas positivt, blir jag avstängd 24 månader från all träning i ASK,
       samt diskvalificerad i minst 24 mån från all idrottslig verksamhet för brott mot RF ́s dopingregler,
       RF ́s stadgad kap 13:18 §§ RF ́s stadgar skall om bruket avser medel reglerat i Sveriges Rikes lag,
       lagen om förbud mot vissa dopingmedel, samt Sveriges Rikes lag, narkotikalagstiftningen.
      ASK förbehåller sig rätten att förlänga avstängningen.

5.    Icke myndig medlem ska ha förälder med när medlemsavgiften betalas första gången.

 

Löst träningskort likställs med att medlemmen godkänner ovanstående villkor!