Försäkring

Som medlem är du försäkrad!

Vi jobbar ständigt för en trygg och säker träningmiljö för våra medlemmar genom att utforma gymmet på ett säkert sätt samt genom utbildning av våra intruktörer. Trots vårt arbete med detta så går det ju inte att helt eliminera risken för oförutsedda olyckor. Skulle någon olycka inträffa så är du som medlem i Atleklubben Sjöbo Kraftverk (ASK) därför försäkrad. 


Utöver Riksidrottsförbundets Grundförsäkring som täcker bland annat gymmets egendom så har ASK även tecknat Folksams Idrottsförsäkring som täcker skador på våra medlemmar och, till viss mån, deras egendom. Ersättning och omfattning är samma som hos andra gym som till exempel Sats och Friskis och Svettis. 


Försäkringen är en olycksfallsförsäkring och med olycksfallsskada menas ”en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse”. Genom försäkringen får du ersättning för kostnader i samband med skador som till exempel frakturer, avslitna muskler, tandskador, ledbandsrupturer i knä och forleder och andra olycksfallsskador. Utöver detta så lämnas även ersättning ut om skadorna skulle lämna bestående men, beloppet baseras i så fall på den av läkare uppskattade invaliditetsgraden. 


Utöver kroppsskador så lämnas även ut ersättning för egendomskador som till exempel skador på idrottskläder eller glasögonen (dock med en självrisk på 3 procent av ett prisbasbellop, dvs ca 1500 kronor), MP3 spelare eller mobiler omfattas inte av denna försäkring. Gymmets egendom omfattas inte heller av denna försäkring men däremot av den grundförsäkring som ASK har som förening ansluten till RF.

Vid mer specificka frågor om försäkringen ring 0771-960 960

Vid skada ring 0771-960 960
e-post: folksam.sport@folksam.se