Regler för kortlås

Ansvar för kortlås (tag)

Som medlem i Atletklubben Sjöbo Kraftverk, här nedan kallat ASK, förbinder jag mig att följa nedan stående regler angående kortlåssystemet:

 • Alla våra träningskort är personliga och får ej överlåtas eller lånas ut.
 • Det är ej tillåtet att medtaga andra personer till träningslokalen som inte har giltigt träningskort.
 • Den tränande har ansvar för material och lokal, om inte en instruktör är närvarande,
    när man vistas i träningslokalen. Skulle något ha inträffat när vederbörande kommer till
    träningslokalen eller inträffar när man befinner sig i träningslokalen skall detta omedelbart
    anmälas till personalen eller styrelsen för ASK.
 • Missbrukas den personliga tagen dvs. att man inte följer ovanstående regler har samtliga instruktörer
    och styrelsen för ASK rätt att makulera träningskortet med omedelbar verkan.
 • Skulle träningskortet makuleras kommer styrelsen att behandla ärendet och bestämma hur länge
    vederbörande ska förvägras att använda sitt kort.

Köpt träningskort likställs med att medlemmen godkänner ovanstående villkor!