Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Om du har en träningskort med kortlås (åldersgräns och extra kostnad tillkommer) så kan du komma in i lokalerna och träna alla dagar i veckan, 05.00 – 24.00. Detta är tiderna då larmet startas, du måste alltså vara ute ur lokalerna senast 23.45 respektive inte gå in i lokalerna före 05.05. Om larmet går kommer automatiskt väktare till platsen. 
Utryckningsavgiften för väktaren debiteras dig som utlöst larmet.

Ansvar för kortlås
Som medlem i Atletklubben Sjöbo Kraftverk, här nedan kallat ASK,
förbinder jag mig att följa nedan stående regler angående kortlåssystemet:

Kortet är personligt och får ej överlåtas eller lånas ut.

• Det är ej tillåtet att medtaga andra personer till träningslokalen som inte har kortlås
  (undantag är förälder som kan ta med sina barn mellan 10 – 15 år under förutsättning
   att de löst träningskort).

• Kortinnehavare har ansvar för material och lokal, om inte en instruktör är närvarande,
  när man vistas i träningslokalen. Skulle något ha inträffat när vederbörande kommer till
  träningslokalen eller inträffat när man befinner sig i träningslokalen skall detta omedelbart
  anmälas till personalen eller styrelsen för ASK.

• Missbrukas kortlåset dvs. att man inte följer ovanstående regler har samtliga instruktörer
  och styrelsen för ASK rätt att dra in kortet med omedelbar verkan.

• Skulle kortet dras in kommer styrelsen att behandla ärendet och bestämma hur länge
  vederbörande ska förvägras att använda sitt kort.


Betalt kortlås likställs med att medlemmen godkänner ovanstående villkor!